واکی تاکی بی بِست، با گواهی IP54 همراه شده است که تایید می کند این دستگاه دربرابر پاشش آب و گرد و خاک مقاوم است.

این دستگاه در دو رنگ سفید و آبی تیره در کشور چین عرضه می شود.