صفحه دانلود ریسورس های کاستوم می بند 5

در این بخش تمام Resource سفارشی Mi Band لیست شده است. عکس و همچنین مشخصات فنی تمام Resourceها قرار داده شده است، جهت استفاده از این فایل ها، آموزش های زیر را مطالعه کنید.


آموزش فارسی سازی و نصب فایل بر روی می بند 5، 4 و 3 برای گوشی های اندرویدی

 


دانلود می فیت ویرایش شده : نسخه 4.1.0
دانلود می فیت ویرایش شده : نسخه 4.2.0
دانلود می فیت ویرایش شده : نسخه 4.3.1
دانلود آخرین نسخه می فیت ویرایش شده : 4.4.0
دانلود آخرین نسخه می فیت ویرایش شده : 4.5.0
دانلود آخرین نسخه می فیت ویرایش شده : 4.6.0
دانلود آخرین نسخه می فیت ویرایش شده : 4.6.5
دانلود آخرین نسخه می فیت ویرایش شده : 4.7.0
دانلود آخرین نسخه می فیت ویرایش شده : 4.8.1 (جدید)

 

استوک (منو انگلیسی) (جدید)

 

اسم نسخه سازگار پشتیبانی از فارسی منو فارسی نوع آیکون Firmware – 1.0.2.24 Resource – v94
استوک می بند 5 دارد ندارد فابریک (دانلود) (دانلود)
اسم نسخه سازگار پشتیبانی از فارسی منو فارسی نوع آیکون Firmware – 1.0.2.46 Resource – v98
استوک می بند 5 دارد ندارد فابریک (دانلود) جدید (دانلود) جدید

Load More